Regionutveckling i Västra Götaland

Innovationsutveckling i Västra Götaland har decentraliserat stöd och anslag till Almi företagspartner väst. Almi vill att goda affärsidéer blir kommersiella på rätt sätt. Finansiering och rådgivning erbjuds. Det kan röra sig om affärsrådgivning, entreprenörsutbildning eller rådgivning för utveckling inom EU:s ramar. Det finns ett tiotal områden där man ger rådgivning, i många fall kostnadsfritt. Man anordnar konferenser, kurser och seminarier inom många områden. Starta företag – köpa företag – eller varför inte börja med affärer i USA. Att jobba mot Kina är också ett stort ämne inom innovation, inte bara i Västsverige. Har du idéer inom musik och media finns inkubatorn Brewhouse. Man tänker sig att Göteborg och Västsverige skall bli en central för film och musik inte bara lokalt utan även för hela världen. Ett annat projekt är Unshade där alla kulturföretag erbjuds hjälp med en internationell satsning som mål. Förutom musik och film riktar detta projekt även till konsthantverkare och bildkonstnärer med flera kulturellt inriktade genrer. Så är det välkända Chalmers som verkar inom teknikbranschen. Man är öppen för alla idéer inom detta område. Chalmers är också kopplade till Encubator som arbetar för att förverkliga idéer från uppfinnare och forskning, även det kommersiella forskandet. För de som är knutna till Sjuhäradsbygden finns Inkubatorn i Borås. Det finns en hel uppsjö av hjälpinstanser att vända sig till. Västra Götaland har också markerat att man avser att satsa på unga innovatörer. Man vill fostra nya unga företagare och hjälpa dem bli framgångsrika. Målen är att ge särskilda insatser för unga på landsbygden och i praktiska studier samt samverkan och samling av olika aktörer. Man erbjuder också kostnadsfri rådgivning till kvinnor som vill bli företagare. Birgitta Losman som är ordförande för regionsutvecklingsnämnden anser det synnerligen viktigt att fler kvinnor blir innovatörer och att det finns ett bra klimat för detta. Avsikten är också att allmänhetens inställning till entreprenörer och dess betydelse skall öka. Mer information hittar du på Västra Götalandsregionens sida.