Innovationsriksdagen

Innovationsriksdagen 2014 hålls i Göteborg. Namnet har införts av Swedish Incubators & Science Parks och det är dess årliga konferens som avhålls. Deltagarna i denna riksdag är representanter för inkubatorer och teknikparker, det är politiker och beslutsfattare samt personer i näringslivet. Avsikten är att diskutera, mingla, utbyta kunnande och erfarenheter och inte minst viktigt: Att inspirera. Det är ett antal arrangörer förutom ovannämnda som arrangerar denna riksdag för fjärde året. Tidigare har den avhållits på andra orter i Sverige. Tre kvinnor håller i invigningen den 1 april: Karin Markides från Chalmers, Margareta Wallin Peterson från Göteborgs Universitet och Birgitta Loosman (Mp), regionråd för Västra Götalandsregionen samt Regionutvecklingsnämnden. sisp_bcard_eng_90x50-bokedal Efter inledningen kommer en hel del intressanta programpunkter. Det skall avhållas en paneldiskussion om tillväxten för innovationer som kan genereras av inkubatorer. Så skall avknoppningar ur industrin diskuteras, företag skapas från gömmor i skrivbordslådor. Det låter kryptiskt, men allt får sin förklaring på riksdagen. En mycket intressant punkt blir där åtta företag berättar om sina framgångar och hur de gick tillväga. Därefter finns det olika workshops och seminarier att besöka efter smak. Under dag två skall framtidens Sverige och Nu och i morgon diskuteras. Behövs det nya riktlinjer för statligt riskkapital, är en annan fråga som ställs. Så ska blickarna riktas utomlands, hur ser det ut där? Hur skall Sverige framställas för att bli attraktivt? Ett av denna dags seminarier handlar om hur samarbetet mellan regionala instanser och de nationella fungerar och hur det kan förbättras. Även denna dag skall företag framföra sina idéer och sin strategi som fört dem framåt (kan man hoppas). Riksdagen avslutas med en blick 20 år framåt. Kan vi skönja hur det ser ut då? Bland andra kommer Eva Wigren från Teknikföretagen som skall tala om sin vision för deltagarna. Antalet platser är begränsat och som slutnot kan erinras att förra årets riksdag blev fullbokad. Läs mer om Innovationsriksdagen!