Företag i Linköping

Linköping erbjuder ett av de bästa företagsklimaten i Sverige och villkoren för företag är en av de mest fruktsamma bland de större kommunerna. Många saker ligger utanför den enskilda kommunens ansvar, såsom olika nationella och internationella regleringar av verksamheten. Dock kan kommuner hjälpa till att skapa ett givande företagsklimat genom att bemöta företagare på ett bra sätt och utöva en rättssäker myndighetsutövning som inger förtroende.

Linköpings kommunpolitiker och tjänstemän har bra attityd till företag och kommunen har arbetat för ett utrymme till företagande inom olika verksamheter, bland annat välfärdssektorn. Ett starkt näringsliv är något som prioriteras inom kommunen och Linköpings kommun satsar på näringslivsutveckling. En dialog mellan företag, kommun och politik är ett kännetecken för Linköping. Möjligheten att växa som företag är viktig och en förutsättning är ett öppet klimat där ett starkt nätverk skapas med många aktiva grupper.

En förutsättning för att småföretag ska växa och frodas i dagens samhälle är att de syns på internet. Mediakonsulterna i Linköping AB är ett företag som erbjuder internetmarknadsföring. Med gedigna kunskaper och ett personligt engagemang hjälper företaget andra företag att växa och skapa nya viktiga affärskontakter. Fokus ligger på småföretag och det kompletta utbudet inom marknadsföring på internet innebär att företag i Linköping har hjälp samlat på ett enda ställe och med stort stöd inom kommunen har det lett till att utveckla ett givande företagsklimat.