Vinnova: för innovation i Sverige

Vinnova innovation SverigeDen stora uppgiften för innovationsmyndigheten Vinnova är att skapa underlag för nya idéer och bana väg för dess genomförande. Det gäller att ha uppfattning om ”vad kommer härnäst?”. Att ha framtidsvisioner och idéer om vad som behövs för att nya produkter skall kunna utvecklas och genomföras. Det gäller så väl att möta behov som att skapa behov. Näringsdepartementet och Vinnova anordnar konferenser och seminarier som led i understödet men viktigt är också att innovatörerna får ekonomiska resurser. Företagare, uppfinnare och andra innovatörer med idéer kan vända sig till Vinnova för att kunna erhålla stöd för projekt. Vinnova menar att samhällets behov utvecklas snabbt, att produkter måste förnyas ständigt och att den tekniska utvecklingen måste följas. Detta görs bäst av innovatörer och myndigheten skall finnas där för att stötta. Det nya sättet att förhålla sig till utvecklingen är systeminnovation. Att systematiskt bedriva kreativitet och att inte bry sig om några gränser är mer effektivt för att möta de utmaningar och krav som samhället ställer. Man får inte glömma bort att forskning är en viktig förutsättning för innovatörerna. Därför samarbetar man förbehållslöst som till exempel i ett projekt inom digital kommunikation. Där fanns Televerket, företaget Ericson och universiteten och detta samarbete gav insikt om tekniskt försprång och kompetensutveckling. Hur mycket pengar handlar det då om? För år 2012 hade Vinnova en budget om cirka 2,3 miljarder kronor. Man kan jämföra detta med att svensk stat och kommun beräknas ha en upphandling av varor och tjänster till ett belopp mellan 400 till 500 miljarder kronor och år. Regeringen har också beslutat att för 2014 skjuta till ytterligare 30 miljoner kronor till företagsinkubatorer, miljöer där nya företag kan växa och utveckla idéer. Men det finns också initiativ från privata företag att stödja innovation, till exempel Stiftelsen Teknikdalen som startats av Stora Enso, Swedbank, SSAB, Vägverket och Borlänge kommun. Behoven av att stödja och skapa ny innovation är alltså stora.